Bird -hanke on Interreg IIIB -ohjelman osittain EU:n rahoittama maaseudun kehittämishanke.   Projektin suomalainen toteutusalue käsittää Rantasalmen ja Parikkalan kunnat, joilla on ominaisluonteensa vuoksi useita lintukosteikkoja ja -järviä, kulttuurimaisemia sekä erinomaiset edellytykset kehittää kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä matkailupalveluja.