Viihtyy sekametsissä avomaiden reunamilla. Syö talvisin koivun urpuja. Pesii koko Suomessa Tunturi-Lappia lukuunottamatta. Pyytä vähän harvalukuisempi, parimääräksi arvioidaan 170 000, kannassa vähenevä suuntaus. Parikkalassa yleinen. Paikkalintu. Uhanalaisuusluokituksena silmälläpidettävä. Metsästysaika 10.9.–31.10.

Nimi: Teeri
Tieteellinen nimi: Tetrao tetrix
Suku: metsäkanat
Heimo: kanalinnut
Tuntomerkit:

Noin variksen kokoinen, mutta tukevampi. Koiras naarasta selvästi isompi, sinimusta. Lyyrapyrstön alapeitinhöyhenet valkeat. Silmän yläpuolella punainen ihopoimu. Naaras ruskeankirjava, pyrstö heikosti lovipäinen. Lentää nopein siiveniskuin, joita seuraa liito kuperin siivin. Yhteissoidin avomailla: jäällä, suolla tai pellolla. Soitimelta kuuluu matala pulputus, joka keskeytyy voimakkaaseen suhahdukseen ”tshiutshuii”.