Metsäkirvinen arvioidaan maamme kolmanneksi yleisimmäksi lajiksi n. 2,2 milj. parillaan. Pesii koko maassa, kanta harvenee pohjoista kohti. Parikkalassa yleinen. Talvehtii keskisessä Afrikassa, palaa Suomeen huhti-toukokuussa ja lähtee elo-syyskuussa.

Nimi: Metsäkirvinen
Tieteellinen nimi: Anthus trivialis
Suku: västäräkit
Heimo: varpuslinnut
Tuntomerkit:

Västäräkin sukuinen ja kokoinen, viiruinen ja arka kirvinen. Vaikea tunnistaa muista kirvisistä, äänet ja biotooppi auttavat määrityksessä. Pesii yleisenä valoisissa metsissä ja metsänreunoissa. Laululento tunnusomainen, laskeutuessaan laulaa ”..sie-sie-sii-sii-siii”. Kutsuääni ”bsrr”.