Suomessa pesii arkaa ns. taigametsähanhea harvalukuisena lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomen aapasoilla. Kantamme kooksi on arvioitu vajaat 2000 paria. Taigametsähanhea pienempi ja mustanokkaisempi arktisten alueiden ns. tundrametsähanhi muuttaa keväin syksyin etenkin Kaakkois-Suomen yli, mutta ei pesi meillä. Parikkalassa vain muuttoaikaan, enimmillään voi paikallisia ja muuttavia nähdä tuhansia päivässä. Pesimäkantamme talvehtii Saksan – Tanskan alueella, saapuu huhtikuussa ja lähtee syys-lokakuussa. Uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä laji. Metsästysaika 20.8.–31.12.

  Nimi: Metsähanhi
Tieteellinen nimi: Anser fabalis
Suku: sorsat
Heimo: sorsalinnut
Tuntomerkit:

Kanadan- ja merihanhen jälkeen kolmanneksi suurin hanhemme. Yleisväritys ruskeanharmaa, oranssissa nokassa mustan osuus vaihtelee paljon.