Lähdeluettelo

Bjarval, A. & Wellström, S. 2003: Euroopan nisäkkäät. -Tammi.

Chinery, Michael 1978: Pohjois-Euroopan hyönteiset. Kustannusosakeyhtiö Tammi.353 s.

Dijkstra, Klaas-Douwe B & Lewington, Richard. 2006: Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing. 320 s.

Forsman, Dick & Vesikko, Olli. 2005: Päiväperhoset Suomen luonnossa. Kustannusosakeyhtiö Otava. 149 s.

Heliövaara, Kari, Mannerkoski, Ilpo & Siitonen, Juha. 2004: Suomen sarvijäärät. Tremex Press. 374 s.

Holst, K.T. 1986: The Saltatoria (Bush-Crickets, Crickets and Grass-Hoppers) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 16. 177 s.

Karjalainen, Sami. 2002: Suomen sudenkorennot. Kustannusosakeyhtiö Tammi.222 s.

Lindroth, C.H. 1961: Svensk insektfauna 9. Skalbaggar. Coleoptera. 209 s.

Marttila, Olli, Saarinen, Kimmo, Haahtela, Tari & Pajari, Mika 1996: Suomen kiitäjät ja kehrääjät. Kirjayhtymä. 384 s.

Meinander, Martin ja Panelius, Samuel 1969: Bestämningstabell över Finlands dipterfamiljer. Notulae Entomologicae XLIX, 141-164.

Mikkola, Kauri & Jalas, Ilkka (toim). 1979: Suomen perhoset. Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura ry ja Kustannusosakeyhtiö Otava. 304 s.

Mikkola, Kauri, Jalas, Ilkka & Peltonen, Osmo (toim). 1989: Suomen perhoset. Mittarit 2. Suomen Perhostutkijain Seura ry ja Recallmed Oy. 280 s.

Rougeot, P.-C. & Viette, P. 1983: Euroopan ja Pohjois-Afrikan kiitäjät ja kehrääjät. Suomalaisen laitoksen toimittanut Olavi Sotavalta. Kustannusosakeyhtiö Tammi. 254 s.

Troelle, Lars & Rubaek, Birgitte. 1999: Amiraali ja neitoperhonen. Suomen ja Pohjolan perhosia. Alkuperäisteoksesta suomentanut Iiris Kalliola. Wsoy. 232 s.

Ulvinen, Arvi 1975: Maamme pikkueläimiä. WSOY. 229 s.


Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P. (toim.) 1998: Muuttuva pesimälinnusto. -Otava, Keuruu.
Svensson, L., Mullarney K. & Zetterström, D. 2001: Lintuopas. - Otava, Trento.
Valste, J. (toim.) 2005: Suomen luontotieto 2. - Weilin+Göös, Porvoo.
Keith, S. & Gooders, J. (toim.) 1981: Linturetkiopas. - WSOY, Tokio.
BirdLife Suomen Linnut -vuosikirjat
Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen Ornis Karelica -julkaisut
Yrjölä, R., Aalto, H., Aalto, J. & Kontiokorpi, J. 2006: Siikalahden linnusto vuosina 2002-2004. - http//194.89.0.87/julkaisut/pdf/luo/a163.pdf
Suomen eläimet 1-5, 1986 Weiling+Göös.
Suomen Luonto Eläimet 1-5 1998 Weiling+Göös.